JET-Gruppe romana
Cautare
Datele mele
Intrari 0
Arata

Declarație de confidențialitate
pentru paginile de internet

Versiune: 1/2018

Articolul 1 Informație cu privire la colectarea datelor cu caracter personal

(1) În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea paginii noastre de internet. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele care permit identificarea dumneavoastră personală, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, conduita utilizatorului.

(2) Calitatea de responsabil conform articolului 4 alineatul 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (DS-GVO) este deținută de către JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst. Responsabilii noștri pentru protecția datelor pot fi contactați la adresa ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## sau la adresa noastră poștală JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28, D-32609 Hüllhorst, cu mențiunea suplimentară „der Datenschutzbeauftragte“ („responsabilul pentru protecția datelor“).

(3) În situația în care ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, eventual numele și numărul dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a putea răspunde la întrebările dumneavoastră. Datele generate în acest context sunt șterse de noi după ce nu mai este necesară stocarea sau restricționăm prelucrarea, în situația în care sunt aplicabile obligații legale de stocare.

(4) În situația în care, pentru realizarea de funcții individuale ale ofertei noastre, apelăm la furnizori de servicii mandatați sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopuri publicitare, urmează să vă informăm în cele ce urmează în detaliu cu privire la operațiunile în cauză. În acest sens menționăm și criteriile reglementate pentru durata de stocare.

Articolul 2 Drepturile dumneavoastră

(1) Dețineți față de noi de următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care se referă la dumneavoastră:

– dreptul la informare,
– dreptul la rectificare sau ștergere,
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la formularea opoziției împotriva prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor.

(2) Dispuneți în mod suplimentar de dreptul de a formula la o autoritate de supraveghere în domeniul protecției datelor o plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Articolul 3 Colectarea datelor cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet
(1) La utilizarea exclusiv în scop informativ a paginii de internet, ceea ce înseamnă în situația în care nu vă înregistrați sau nu ne transmiteți alte informații, colectăm numai datele cu caracter personal pe care ni le transmite browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. În situația în care doriți să vizualizați pagina noastră de internet, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa pagina noastră de internet și pentru a garanta stabilitatea și siguranța (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din regulamentul general UE privind protecția datelor):

– adresa IP
– data și ora solicitării
– diferenţa între zonele de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)
– conţinutul solicitării (pagina concretă)
– stadiul accesării/codul de accesare HTTP
– volumul de date transmis
– pagina de internet de la care provine solicitarea
– browser
– sistem de operare şi interfaţa acestuia
– limba şi versiunea software-ului de navigare.


(2) Suplimentar faţă de datele menţionate anterior, când utilizaţi pagina noastră de internet sunt memorate cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies reprezintă mici fişiere text memorate pe hard-disk-ul dumneavoastră cu repartizarea de către browser şi prin intermediul cărora entitatea care aplică un cookie (în speţă compania noastră) recepţionează anumite informaţii. Cookies nu pot executa programe sau transfera viruşi asupra computerului dumneavoastră. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăţi uşurinţa de utilizare şi a creşte eficienţa ofertei pe internet.

(3) Utilizarea de cookies:
a) Această pagină de internet utilizează următoarele tipuri de cookies pentru care volumul şi modalitatea de funcţionare sunt descrise în cele ce urmează:
– cookies temporare (a se vedea în acest sens litera b)

b) Cookies temporare sunt şterse automat când închideţi browser-ul. Din această categorie fac parte în special cookies de sesiune. Acestea memorează un aşa-numit ID de sesiune în baza căruia pot fi repartizate diferite solicitări transmise de către browser-ul dumneavoastră în cadrul sesiunii comune. Astfel poate fi recunoscut computerul dumneavoastră când reveniţi la pagina noastră de internet. Cookies de sesiune sunt şterse când vă deconectaţi sau când închideţi browser-ul dumneavoastră.

c) Aveţi posibilitatea de a configura setarea browser-ului dumneavoastră conform solicitărilor dumneavoastră şi de a refuza, de exemplu, acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. Vă atragem atenţia asupra faptului că există în acest caz eventual posibilitatea de a nu putea utiliza toate funcţiile acestei pagini de internet.

d) Utilizăm cookies pentru a vă putea identifica la accesările ulterioare, în măsura în care dispuneţi de un cont la noi. În caz contrar, trebuie să vă autentificaţi pentru fiecare accesare.

e) Flash-Cookies utilizate nu sunt înregistrate de browser-ul dumneavoastră, ci de Flash-Plug-in-ul dumneavoastră. Dacă nu doriți o prelucrare a Flash-Cookies, trebuie să instalați un Add-On corespunzător, de exemplu „Better Privacy“ pentru Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) sau Adobe-Flash-Killer-Cookie pentru Google Chrome. În mod suplimentar, recomandăm ștergerea manuală periodică a cookies dumneavoastră și a accesărilor browser-ului.

Articolul 4 Funcții suplimentare și oferte suplimentare ale paginii noastre de internet

(1) Suplimentar față de utilizarea în scop exclusiv informativ a paginii noastre de internet, oferim diferite servicii, pe care le puteți valorifica în măsura în care sunteți interesat. În acest scop trebuie să menționați de regulă date suplimentare cu caracter personal, pe care le utilizăm pentru prestarea serviciilor respective și pentru care sunt aplicabile principiile menționate anterior cu privire la prelucrarea datelor.

(2) În parte apelăm pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale la furnizori externi de servicii. Aceștia au fost selectați și mandatați cu atenție de noi, au obligația de a respecta instrucțiunile noastre și sunt verificați periodic.

(3) În mod suplimentar dispunem de posibilitatea de a transmite mai departe datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, în situația în care este oferită posibilitatea de a participa la promoții, concursuri cu premii, încheierea de contracte sau efectuarea de servicii similare de către noi, împreună cu partenerii. Recepționați informații suplimentare în acest sens la comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ulterior, în cadrul descrierii ofertei.

(4) În măsura în care furnizorii noștri sau prestatori noștri de servicii au sediul într-un stat din afara Spațiului Economic European (EWR), vă informăm cu privire la consecințele acestei împrejurări în descrierea ofertei.

Articolul 5 Opoziție sau revocarea prelucrării datelor dumneavoastră

(1) În situația în care v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți revoca în orice moment. O asemenea revocare influențează admisibilitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, după ce aceasta este exprimată în raport cu noi.

(2) În măsura în care justificăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe aprecierea intereselor dumneavoastră, dispuneți de posibilitatea de a formula opoziție împotriva prelucrării. Această situație survine în situația în care prelucrarea nu este necesară în special pentru executarea unui contract cu dumneavoastră, aspect evidențiat de noi în cadrul descrierii ulterioare a funcțiilor. La exercitarea unei astfel de opoziții vă rugăm să prezentați motivele pentru care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în modul în care procedăm noi în acest sens. În cazul formulării justificate a dreptului de opoziție, verificăm situația de fapt și urmează să sistăm, respectiv să adaptăm prelucrarea datelor sau să vă comunicăm motivele imperative supuse cerinței de protecție, în temeiul cărora ne continuăm prelucrarea.

(3) Fără îndoială că dispuneți de posibilitatea de a formula în orice moment opoziție împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar și pentru analiza datelor. Cu privire la opoziția dumneavoastră față de prelucrarea în scop publicitar ne puteți informa la următoarele date de contact: ##ed.eppurg-tej@ofni## sau ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad##.

Declarație de confidențialitate Web Analytics

Utilizarea Google Analytics
(1) Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies“, fișiere text stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă către un server al Google în SUA și sunt stocate la nivelul acestuia. În cazul activării anonimizării IP-ului pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră IP este trunchiată anterior de către Google pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către un server Google din SUA și este trunchiată la locația respectivă. La solicitarea administratorului acestei pagini de internet, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile derulate la nivelul paginii de internet și pentru a presta servicii suplimentare în asociere cu utilizarea paginii de internet și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet.

(2) Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de browser-ul dumneavoastră nu este asociată cu alte date deținute de Google.

(3) Dispuneți de posibilitatea de a vă opune stocării de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigație; cu toate acestea, vă atragem însă atenția asupra faptului că există posibilitatea de a nu beneficia în acest caz de toate funcțiile oferite de această pagină de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a vă opune transmiterii către Google a datelor generate de cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrării acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-Plug-in disponibil la nivelul următorului link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()“. În acest mod, adresele IP sunt prelucrate trunchiat, fiind exclusă în acest mod posibilitatea de a stabili legătura cu o persoană. În măsura în care, prin intermediul datelor colectate despre dumneavoastră, este posibilă identificarea persoanei, aceasta este exclusă fără întârziere, iar datele cu caracter personal sunt șterse fără întârziere.

(5) Utilizăm Google Analytics pentru a analiza folosirea paginii noastre de internet și pentru a putea asigura perfecționarea periodică a acesteia. Prin intermediul statisticilor obținute ne putem îmbunătăți oferta și o putem face mai interesantă pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Pentru situațiile excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Google și-a asumat respectarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(6) Informațiile furnizorului terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiții de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informații generale cu privire la protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și politica de confidențialitate: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Această pagină de internet utilizează Google Analytics în mod suplimentar pentru o analiză la nivelul tuturor echipamentelor cu privire la fluxurile de vizitatori, efectuată prin intermediul unui ID de utilizator. Dispuneți de posibilitatea de a dezactiva în contul dumneavoastră de client analizare utilizării dumneavoastră la nivelul tuturor echipamentelor, în secțiunea „Datele mele“, „date personale“.

2. Utilizarea Piwik

(1) Această pagină de internet utilizează serviciu de analiză web Piwik, pentru a putea analiza și perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate, dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră. Temeiul legal pentru utilizarea Piwik este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(2) Pentru această evaluare sunt stocate cookies (informații mai detaliate în acest sens sunt prevăzute la articolul) pe computerul dumneavoastră. Informațiile colectate în acest mod sunt stocate de către responsabil exclusiv pe severul său în [Germania]. Dispuneți de posibilitatea de a sista evaluarea prin ștergerea cookies existente și evitarea stocării de cookies. Dacă nu permiteți stocarea de cookies, vă atragem atenția asupra faptului că există posibilitatea să nu puteți utiliza eventual integral această pagină de internet. Evitarea stocării de cookies poate fi realizată prin configurarea din browser-ul dumneavoastră. Evitarea utilizării Piwik poate fi efectuată prin dezactivarea bifei și activarea în acest mod a Opt-out-Plug-in.

(3) Această pagină de internet utilizează Piwik cu extensia „AnonymizeIP“. În acest mod, adresele IP sunt prelucrate ulterior trunchiat, fiind exclusă în acest mod stabilirea unei legături directe cu o anumită persoană. Adresa IP transmisă prin intermediul Piwik de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată cu alte date colectate de noi.

(4) Programul Piwik reprezintă un program Open-Source. Informațiile furnizorului terț cu privire la protecția datelor sunt disponibile la adresa http://piwik.org/privacy/policy.

3. Utilizarea eTracker

(1) Pe această pagină de internet sunt colectate, stocate și memorate date cu tehnologiile etracker GmbH (http://www.etracker.com) în scopuri de marketing și de optimizare. În baza acestor date pot fi generate profiluri de utilizator prin intermediul unui pseudonim. În acest scop pot fi utilizate cookies. În cazul cookies este vorba despre fișiere text de mici dimensiuni, stocate la nivel local în memoria intermediară a browser-ului internet al persoanei care accesează pagina. Cookies permit identificarea browser-ului internet. În lipsa acordului distinct formulat de către persoana vizată, datele colectate cu ajutorul tehnologiilor eTracker nu vor fi utilizate pentru identificarea personală a utilizatorului a acestei pagini de internet și nu vor asociate cu datele cu caracter personal cu privire la titularul pseudonimului. În orice moment poate fi formulată în orice moment opoziție împotriva colectării și stocării datelor, cu efect pentru viitor, cu expedierea unui e-mail la adresa ##ed.eppurg-tej@ztuhcsnetad## (text: Vă rog să mă excludeți de la contorizarea eTracker.)

(2) Utilizăm eTracker, pentru a putea analiza și perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate, dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră. Datele colectate sunt stocate în regim permanent și analizate pseudonimizat. Temeiul legal pentru utilizarea eTracker este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(3) Informațiile furnizorului terț: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Temeiul legal pentru utilizarea eTracker este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

4. Utilizarea Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats

(1) Această pagină de internet utilizează serviciul de analiză web Jetpack (anterior: WordPress.com-Stats), pentru a putea analiza și perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate, dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră. În mod suplimentar, utilizăm sistemul pentru măsuri destinate protecției securității paginii de internet, de exemplu identificarea atacurilor sau a virușilor. Pentru situații excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Automattic Inc. și-a asumat respectarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. Temeiul legal pentru utilizarea Jetpack este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(2) Pentru această evaluare sunt stocate cookies (informații mai detaliate în acest sens sunt prevăzute la articolul 3) pe computerul dumneavoastră. Informațiile colectate în acest mod sunt stocate pe un server în SUA. Dacă nu permiteți stocarea de cookies, vă atragem atenția asupra faptului că există posibilitatea să nu puteți utiliza eventual integral această pagină de internet. Evitarea stocării de cookies poate fi efectuată prin configurarea în browser-ul dumneavoastră sau prin acționarea butonului „Click here to Opt-out“ în secțiunea http://www.quantcast.com/opt-out.

(3) Această pagină de internet utilizează Jetpack cu o extensie în baza căreia adresele IP sunt prelucrate ulterior trunchiat imediat după colectare, pentru a exclude în acest mod posibilitatea de a stabili legătura cu o persoană.

(4) Informațiile furnizorului terț: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, precum și furnizorului terț al tehnologiei tracking: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, SUA, https://www.quantcast.com/privacy.

5. Adobe Analytics (Omniture)

(1) Această pagină de internet utilizează serviciu de analiză web Adobe Analytics (Omniture), pentru a putea analiza și perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate, dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră. Pentru situații excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Adobe și-a asumat respectarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul legal pentru utilizarea Adobe Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(2) Pentru această evaluare sunt stocate cookies (informații mai detaliate în acest sens sunt prevăzute la articolul) pe computerul dumneavoastră. Informațiile colectate în acest mod sunt stocate pe servere și în SUA. Dacă nu permiteți stocarea de cookies, vă atragem atenția asupra faptului că există posibilitatea ca anumite funcții ale acestei pagini de internet să nu poată fi utilizate. Evitarea stocării de cookies poate fi efectuată prin configurarea în browser-ul dumneavoastră sau prin click pe butonul „Deconectare“ la adresa http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

(3) Această pagină de internet utilizează Adobe Analytics (Omniture) cu setările „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ și „Obfuscate IP-Removed“, prin intermediul căruia adresa dumneavoastră IP este trunchiată cu ultimul octet și este înlocuită cu o adresă generică IP, care nu mai permite repartizarea. În acest mod va exclude posibilitatea identificării unei legături cu persoana.

(4) Informațiile furnizorului terț: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irlanda, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; ##moc.eboda@ycavirp##; instrucțiuni cu privire la protecția datelor: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6. Utilizarea procedurii centrale scalabile de măsurare (SZM)

(1) Pagina noastră de internet utilizează procedura de măsurare („SZMnG“) a INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) pentru identificarea valorilor caracteristice statistice cu privire la utilizarea ofertelor noastre. Obiectul măsurării razei de acțiune este acela de a determina intensitatea de utilizare, numărul utilizatorilor unei pagini de internet din punct de vedere statistic – în baza unei proceduri standard unitare și de a obține în acest mod valori comparabile la nivelul pieței.
Pentru ofertele web care fac parte din Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (Asociația de informare pentru evaluarea utilizării suporturilor publicitare) (IVW – http://www.ivw.eu) sau care participă la studiile Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (Grupul de lucru pentru studiile online) (AGOF – http://www.agof.de), statisticile de utilizare sunt publicate periodic de către AGOF și de către Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (Grupul de lucru pentru analiza media) (agma – http://www.agma-mmc.de), precum și de către IVW și pot fi consultate pe paginile respective de internet.

1. Prelucrarea datelor
INFOnline GmbH colectează și prelucrează date conform legislației germane cu privire la protecția datelor. Prin intermediul măsurilor tehnice și organizatorice se asigură faptul că nu există posibilitatea de identificare în niciun moment a utilizatorilor individuali. Datele care pot prezenta o legătură cu o persoană determinată, care poate fi identificată, sunt anonimizate cât mai rapid posibil.

1.1 Anonimizarea adresei IP
Pe internet, în scopul transferului de date, fiecare echipament necesită o adresă unică, așa-numita adresă IP. Stocarea cel puțin de scurtă durată a adresei IP este necesară din punct de vedere tehnic ca urmare a regimului de funcționare a internetului. Adresele IP sunt trunchiate înainte de orice prelucrare și sunt prelucrate doar în formă anonimizată. Nu se realizează o stocare sau o prelucrare a adreselor IP netrunchiate.

1.2 Geolocalizare până la nivelul landurilor federale/regiunilor
O așa-numită geolocalizare, ceea ce înseamnă repartizarea unei accesări a paginii de internet în funcție de locația accesării, se realizează exclusiv în baza adresei IP anonimizate și numai până la nivelul geografic landurilor federale/regiunilor. În baza informațiilor geografice obținute în acest mod, nu poate fi formulată în nicio situație o concluzie cu privire la domiciliul concret al utilizatorului.

1.3 Număr de identificare a echipamentului
Măsurarea razei de acțiune utilizează pentru identificarea sistemelor computerizate alternativ fie un cookie cu codul „ioam.de“, un „Local Storage Object“, fie o semnătură anonimă, generate în baza diferitelor informații transmise automat de către browser-ului dumneavoastră. Valabilitatea unui cookie este limitată la o perioadă de maximum 1 an.

1.4 Identificarea autentificării
Pentru evaluarea utilizării distribuite (utilizarea unui serviciu de la nivelul diferitelor echipamente), numele de utilizator poate fi transmis, în măsura în care există, ca sumă de verificare anonimizată, către INFOnline.

2. Ștergere
Operațiunile de utilizare stocate sunt șterse cel târziu după 7 luni.

3. Opoziție
În situația în care nu doriți să participați la evaluare, puteți formula opoziție împotriva acestui demers la următorul link: http://optout.ioam.de
Informații suplimentare cu privire la protecția datelor în procedura de măsurare pot fi identificate pe pagina de internet a INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), care gestionează procedura de măsurare, pe pagina privind protecția datelor aparținând AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) și pe pagina privind protecția datelor aparținând IVW (http://www.ivw.eu).

(2) Utilizăm procedura SZM pentru a putea analiza și perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate, dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră. Temeiul legal pentru utilizarea procedurii SZM este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

JET-Gruppe romana
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]